Brändaholm

Brändaholm utflykt Karlskrona weekend
Brändaholm kolonistugeområde utflykt Karlskrona JA Hotel

Brändaholm är en liten udde med ett koloniområde på Dragsö utanför Karlskrona. En vykortsidyll. Trots storleken rymmer Brändaholm 45 röda små kolonistugor med vita knutar och från Borgmästarekajen på andra sidan Borgmästarefjärden ser stugorna nästan ut att ligga på varandra. Det är sällan en stuga på Brändaholm säljs på den öppna marknaden, oftast går de i arv eller säljs privat. För att äga en stuga på Brändaholm krävs att man är mantalsskriven i Karlskrona kommun.