Blekinge Museum

Blekinge museum

Blekinge museum grundades 1899 och är ett länsmuseum, vilket innebär verksamhet i hela länet.  
Allt från pedagogik i skolan till arkeologi, kulturmiljövård, föremålsinsamling, arkiv och evenemang. 
Organisatoriskt är museet idag en stiftelse med tre stiftare; Blekinge Hembygdsförbund, Landstinget i Blekinge samt Karlskrona kommun.  
Museets utställningslokaler ligger nära Fisktorget i Karlskrona, där bl.a. världsarvsbyggnaden Grevagården ingår. Här finns också butik, café, lekplats och en barockträdgård. Även andra byggnader ägs eller administreras av museet; det stora föremålsmagasinet på Rosenholm, de flesta stugorna i Wämöparken (Blekinges Skansen) samt Saxemara båtvarv i Ronneby.