Lucy

Konferens- och mötesrummet Lucy har plats för upp till 30 personer mitt i centrala Karlskrona

Konferensrum Lucy med plats för upp till 30 personer mitt i centrala Karlskrona på JA Hotel
Konferensrum Lucy med plats för upp till 30 personer mitt i centrala Karlskrona på JA Hotel

Olika sittningar i Lucy:
Sammanträdes sittning 14 personer
U-bord 18 personer
Skolsittning 22 personer
Biosittning 30 personer

dummy

Lucy